KONCERT FINAŁOWY | FINAL CONCERT

Usiądź na widowni i posłuchaj koncertu Kena Burtona i uczestników warsztatów gospel

Seat at the audience and listen to concert of Ken Burton and participants of gospel music workshop

  • Zapraszamy na koncert Kena Burtona oraz uczestników Warsztatów Gospel które poprowadzi. | We invite to watch the concert of Ken Burton and participants of Gospel Workshop led by him.

  • W trakcie Koncertu Finałowego uczestnicy warsztatów wystąpią wraz z Kenem na scenie Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi | During the Final Concert Workshop participants will perform with Ken at the stage of Lodz Philharmony in Łódż, Poland, named from A. Rubinstein.

  • Filharmonia Łódzka jest najbardziej prestiżową salą koncertową Centralnej Polski | Łódź Philharmony is the most prestigeous concert hall in Central Poland region

  • Szczegóły podamy wkrótce | Details to be given soon

TERMIN I MIEJSCE KONCERTU | TIME & PLACE OF CONCERT
  • Termin Time: 7.11.2021 , 18:00

  • Miejsce Place: Filharmonia Łódzka, ul. Narutowicza 20/22, 90-136 Łódź, Poland

BILETY | TICKETS
  • Szczegóły wkrótce | Details coming soon

Partner Główny VI Edycji | Main Partner of 6th Edition:                  Pozostali Partnerzy | Other Partners:

Honorowy patronat Prezydenta Katowic oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego

Honorable Patronate of Katowice City President and of the Economic University President:

                                                                                                                

Wybrani partnerzy poprzednich edycji warsztatów:

Selected partners of previous workshop editions:

© 2018 Salesmen Polska

 NIP: 6311976120

tel: +48 692 025 009, e-mail: gospel.polska@gmail.com , www.warsztatygospel.eu

  • Facebook Profile
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now