KONCERT FINAŁOWY | FINAL CONCERT

Usiądź na widowni i posłuchaj koncertu Kena Burtona i uczestników warsztatów gospel

Seat at the audience and listen to concert of Ken Burton and participants of gospel music workshop

  • Zapraszamy na koncert Kena Burtona oraz uczestników Warsztatów Gospel które poprowadzi. | We invite to watch the concert of Ken Burton and participants of Gospel Workshop led by him.

  • W trakcie Koncertu Finałowego uczestnicy warsztatów wystąpią wraz z Kenem | During the Final Concert Workshop participants will perform with Ken 

  • Szczegóły podamy wkrótce | Details to be given soon

TERMIN I MIEJSCE KONCERTU | TIME & PLACE OF CONCERT
  • Termin Time: Szczegóły podamy wkrótce | Details to be given soon

  • Miejsce Place: Szczegóły podamy wkrótce | Details to be given soon

BILETY | TICKETS
  • Szczegóły wkrótce | Details coming soon