Partner Główny VI Edycji | Main Partner of 6th Edition:                  Pozostali Partnerzy | Other Partners:

Honorowy patronat Prezydenta Katowic oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego

Honorable Patronate of Katowice City President and of the Economic University President:

                                                                                                                

Wybrani partnerzy poprzednich edycji warsztatów:

Selected partners of previous workshop editions:

© 2018 Salesmen Polska

 NIP: 6311976120

tel: +48 692 025 009, e-mail: gospel.polska@gmail.com , www.warsztatygospel.eu

KONCERT FINAŁOWY | FINAL CONCERT

Usiądź na widowni i posłuchaj koncertu Kena Burtona i uczestników warsztatów gospel

Seat at the audience and listen to concert of Ken Burton and participants of gospel music workshop

  • Zapraszamy na koncert Kena Burtona oraz uczestników Warsztatów Gospel które poprowadzi. | We invite to watch the concert of Ken Burton and participants of Gospel Workshop led by him.

  • W trakcie Koncertu Finałowego uczestnicy warsztatów wystąpią wraz z Kenem na scenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach | During the Final Concert Workshop participants will perform with Ken at the stage of Silesian Philharmony in Katowice, Poland, named from famous Polish composer and professor Henryk Mikołaj Górecki

  • Filharmonia Śląska jest drugą najważnieszą salą koncertową na Śląsku po NOSPR, gdzie Ken Burton wystąpił z Koncertem Finałowym pierwszej edycji Międzynarodowych Warsztatów Gospel.  | Silesian Philharmony is the second most prestigeous concert hall in Silesia region next to NOSPR where Ken Burton had Fonal Concert of the 1st Edition of the International Gospel Workshop

  • Po raz pierwszy w Polsce a być może na świecie w Koncercie Finałowym VI Międzynarodowych Warsztatów Gospel oprócz Kena i chóru wystąpi ... Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej! Jest to jedna z najlepszych polskich orkiestr młodzieżowych, zwycięzca nagrody jury w III Ogólnopolskim Konkursie Szkół Muzycznych! Ken na tę okazję przygotuję specjalną aranżację wykorzystując nowe poszerzone możliwości. Zainteresowanie imprezą wzrasta bardzo szybko - dlatego jeśli jeszcze nie kupiłeś biletu na ten wyjątkowy koncert - pośpiesz się bo może braknąć miejsc! | First time ever in Poland and maybe in the world - the Final Concert of 6th International Gospel Workshop with Ken Burton will be performed by Ken, a choir and ... The Youth Symphonic Orchestra of Joined Music School in Bielsko-Biala named from Stanisław Moniuszko, a famous Polish composer! It is one of the best orchestras in Poland, a winner of Jury Award during the 3rd Nationwide Music Schools Competition, performing across Poland, Europe and even in US. For this opportunity Ken Burton will prepare special arrangement to utilize this extended opportunity. We notice fast increase of interest in this venue so if you haven't enroll yet - hurry not to miss it!

Fot: Filharmonia Śląska - Tomasz Giessgraber

Fot: Zaspół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej

TERMIN I MIEJSCE KONCERTU | TIME & PLACE OF CONCERT
  • Termin Time: 11.11.2019 , 17:00

  • Miejsce Place: Filharmonia Śląska, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice, Poland

BILETY | TICKETS
  • Bilety na Koncert Finałowy w cenie od 29.99 zł można kupić TUTAJ | Tickets for Final Concert are available HERE from PLN 29.99

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now